بیش از 70 کشته و مجروح شدن در درگیری مناطق قبیله نشین پاکستان