کشته و مجروح شدن بیش از 70 نفر در درگیری مناطق قبیله نشین پاکستان