المیادین: هلاکت 20 تروریست و تسلط ارتش سوریه و مقاومت ...