عریقات: باید برای محاکمه سران رژیم صهیونیستی طرح‌هایی سازنده ارائه دهیم