صنعت پتروشیمی سود آور است/ پیش بینی ها محقق می شود