ادعای عجیب یک روزنامه ورزشی/ پرسپولیس ستاره‌اش را از دست می‌دهد؟