قیمت‌گذاری تجهیزات پزشکی خانگی برای نخستین‌بار در کشور ‌