تعیین تکلیف وضعیت دفن در قبور هنرمندان در جلسه مشترک/ مداحان دارای قطعه خاص می‌شوند