حضور فعالان بازار سرمایه از 12 کشور جهان در تامین سرمایه امین