واحدی: کاملاً آماده هستیم/ ای‌کاش می‌توانستیم در کیش تمرین کنیم