ارادت شیعیان هند به بیرق حرم حضرت عباس (ع) + تصاویر