برپایی نمایشگاه بین‌المللی کتاب ابوظبی با 500 هزار عنوان کتاب