اولین خودروی الکتریکی ازBMWمدل ۱۶۰۲e در سال۱۹۷۲/فیلم