احداث خوابگاه جدید دختران با کمک خیرین / افتتاح خوابگاه قبل از آغاز سال تحصیلی آینده