جلد یکشنبه خبرورزشی/ آرزوی شادی گل را به دلش می‌گذارم