ریاض و متحدانش خواهان انزوای ایران قدرتمند هستند/ مشکل اعراب با فروش موشک و ضمانت‌نامه رفع نمی‌شود