بهره‌گیری وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه‌های کشور از زیرساخت‌های رایتل