ابهام در عدم انتخاب ناشر نمونه دولتی/ عرضه کتابی از ترانه‌سرای لس‌آنجلسی/ بی‌مهری به ناشران افغانس