اعزام تکواندوکار قم به رقابت‌های بین‌المللی اتریش و ازبکستان