تولید موشن گرافیک «عربستان به نیابت از آمریکا در کشتار مردم یمن»