توان تولید 300 میلیون تن محصول/قانون بهره‌وری کشاورزی اجرا نشد/ طرح نکاشت خیانت است/کشاورزی گرفتار بح