امیدعلی پارسا رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران شد