تظاهرات علیه دیوید کامرون و درگیری با پلیس در اولین روزهای دوره جدید نخست‌وزیری