خصوصی: دیپلماسی مردم صومعه‌سرا مانع حمله مغول به این دیار شد!