7 هزار زائر از خراسان شمالی به عتبات عالیات اعزام می شوند