رویترز: ئتلاف ضد داعش 28 بار به مواضع تروریستها در سوریه و عراق حمله کرد