سید علی خمینی: گیر کردن در مصادیق انقلابی سر از تحجر در می آورد / هیچ کس نمی‌تواند بگوید فقط ما هستیم ک