فان گال: عضو رسانه های اجتماعی نمی شوم/ باید با این دنیا کنار آمد