اگر تحریم‌ها را یک‌جا برندارند، توافقی صورت نمی‌گیرد