سرمربی فولادنوین پس از قهرمانی: حقانیت تیم‌مان را به اثبات رساندیم