انتقاد بکن باور از نقل و انتقالات باشگاه بایرن مونیخ/ فقط باید کنار بیاییم