آیت الله بهجت حرمت کلاس را از محراب نماز بالا تر می دانست