افتتاح و کلنگ زنی 49 پروژه عمران شهری در سطح شهر قم