آتش‌سوزی گسترده در فاز 15 پارس جنوبی؛ تیم‌های کمکی برای مهار آتش اعزام شدند