رییس مجمع علمای اهل تسنن عراق به عربستان سفر می‎کند