جنگنده‌های سعودی به مراکز تامین آب آشامیدنی مردم یمن حمله کردند