مراسم نکوداشت پیشکسوتان نشر کشور امروز در سرای اهل قلم برگزار شد