یوونتوس 1 - کالیاری 1 | توقف بیانکونری در روز خط و نشان کشیدن پوگبا برای مادرید