گزارش تصویری// سخنرانی دکتر عارف در جمع دانشجویان بیرجندی