سی و چهارمین دوره جشنواره هنری ، تجسمی در شرق تهران