باند سارقان مغازه با ۱۰ فقره سرقت در شیراز منهدم شد