استخدام کارگر ساده و راننده در کارخانه تولید مواد غذایی واقع در استان فارس