پیش بینی کاهش میانگین سالانه قیمت جهانی مس در سال جاری