چهارمین روز بیست و هشتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب