ستاری: با اقتصاد دانش‌بنیان می‌توانیم مانع فرار مغزها شویم