جدیدترین آگهی مزایده دو تیم استقلال و پرسپولیس منتشر شد