توقيف سمند با 138 فقره تخلف و بيش از 53 ميليون ريال خلافي