محافل انس با قرآن با حضور قاری مصری در خراسان شمالی برگزار می‌شود