توقف وانت نیسان با 30 میلیون ریال خلافی و 78 فقره تخلف در مهاباد