امسال حدود 55 هزار تن گندم از مزارع گالیکش برداشت می‌شود